lundi 22 septembre 2008

HANGUK COREE / KOREIO

La Coree, le pays du Matin Calme.
La Coree, la fierte de l'Asie
La Coree et sa fleur symbole: l'ibiscus
La Coree et son animal symbole: le tigre
La Coree, vecteur entre la Chine et le Japon
La Coree, HANGUK en coreen

Surface: 99'392 km2
Habitants: environ 50 millions
Circulation: on roule à droite.

La Coree et sa blessure: cette frontiere qui tronque la peninsule.

Comment nommez-vous la mer situee a l'est de la Coree?? Il s'agit d'une question piege....
Les Occidentaux et les Japonais la nomment la mer du Japon. Les Coreens l'appellent la mer de l'Est. La geographie n'est pas une science neutre...

Imaginez vous-memes les accents, ils manquent sur mon clavier coreen ici a Suwon.

29.9.2008 Après discussions avec des amis coréens, il semble que le tigre soit plus important que la tortue. Voici donc une photo non neutre d'un tigre. Son corps représente le pays, tout le pays...

Une Coréenne m'a dit: "Les Japonais sont les Britanniques de ce coin du monde. Les deux sont des insulaires. Les Coréens sont les Italiens de ce coin du monde. Les deux vivent sur une péninsule." J'ajoute que les Coréens sont vifs, drôles, curieux, bavards. Dans un autre domaine, ils sont très travailleurs.

Koreio, la lando de la kvieta mateno.
Koreio, la fiero de Azio.
Koreio kaj sia simbola floro: hibisko
Koreio kaj sia simbola besto: tigro
Koreio, vektoro inter Chinio kaj Japanio.
Koreio, HANGUK en korea lingvo

Surfaco: 99'392 km2
Enloghantaro: proks. 50 milionoj
Trafiko: oni veruras dekstre.

Koreio kaj ties vundo: limo, kiu disigas la duoninsulon.

Kiel vi nomas la maron oriente de Koreio?? Atentu, temas pri kaptilo...
Okcidentanoj kaj Japanoj nomas ghin Japana Maro. Koreoj nomas ghin Orienta Maro. Geografio ne estas neutrala scienco...

29.9.2008 Post diskuto kun koreaj amikoj shajnas, ke la tigro estas pli simbola ol la testudo. Jen bildo de tigro. Vidu la korpon, ghi reprezentas la landon, la tutan landon....

Bv mem imagi la mankantajn akcentojn. Ili mankas sur mia korea klavaro chi tie en Suwon.


Koreino diris al mi: "Japanoj estas la Britoj de tiu chi parto de la mondo. Ambaù vivas sur insulo. Koreoj estas la Italoj de tiu chi parto de la mondo. Ambaù vivas sur duoninsulo." Mi aldonas, ke Koreoj estas vivoplenaj, amuzaj, scivolemaj, babilemaj. En alia kampo ili estas tre laboremaj.

http://eo.wikipedia.org/wiki/Koreio

Aucun commentaire: