samedi 5 juillet 2008

NUIT SOUS TIPIS AVEC MA CLASSE / NOKTO EN INDIANAJ TENDOJ KUN MIA KLASO
Le vendredi 27 juin, j'ai passé une nuit sous tipis avec ma classe. Ce fut une expérience super. L'ambiance était très sympathique. Les élèves se sont sentis libres, au milieu de la forêt près des Ponts-de-Martel. Ils ont fait un grand feu, joué, fait les fous, discuté, ri, etc.

Nous avions avec nous Mateo, qui vient de Colombie. Nous avons fait sa connaissance au symposium de l'ONU sur les droits linguistiques. Il était venu à l'école nous parler de sa vie, de sa culture indienne, du monde comme il le conçoit. Il s'est établi un très beau lien entre lui et la classe et les élèves l'ont nommé membre d'honneur de la 9MA2.

Nous avions avec nous pour la soirée Annabelle, étudiante à l'université de Neuchâtel, qui m'a remplacée en leçon une fois et donc connaît les élèves. Les contacts sont excellents. Comme elle devait livrer un travail pour l'uni avant minuit, elle n'a pas pu rester et passer la nuit avec nous.

Quelques élèves ont un peu dormi...

C'est Séverine qui a fait les photos.

Vendrede la 27an de junio mi pasigis nokton en indianaj tendoj "tipi" kun mia klaso. Estis elstara sperto. La etoso estis tre simpatia. La gelernantoj sentis sin liberaj meze en la arbaro apud Les Ponts-de-Martel. Ili faris grandan fajron, ludis, frenezumis, diskutadis, ridegis, ktp...

Estis kun ni Mateo el Kolumbio. Ni konatighis kun li dum la simpozio pri la lingvaj rajtoj che UNO en Ghenevo. Li venis al unu el miaj kursoj en la lernejon por paroli pri sia kulturo indiana, sia vivo, pri la mondo, kiel li pripensas ghin. Tre bela ligo naskighis inter li kaj mia klaso. La klaso nomumis lin honoran membron de la klaso 9MA2.

Por la vespero venis ankaù Annabelle, kiu studas en la universitato de Neuchâtel. Shi foje anstataùis min dum instruado, pro tio shi konas la gelernantojn. La kontaktoj estas ege bonaj. Char shi devis liveri laboron por sia studo antaù noktomezo, shi ne povis resti kaj pasigi la nokton kun ni.

Kelkaj gelernantoj iom dormetis...

Séverine fotis.
Dauriga Kurso de Esperanto
Specimenaj demandoj por paroligi gelernantojn
Dennis Keefe
1. Chu Mireille tranoktis kun siaj gelernantoj en hotelo ?
2. Kiel malsimilas iliaj loghejoj de kutima hotelo ?
3. Kion la gelernantoj faris dum sia restado ?
4. La junuloj diskutadis. Ankau politikistoj diskutadas. Se vi estus kun la gelernantoj pri kio vi parolus ? Kaj se vi estus kun parlamentanoj ?
5. Kio okazis al Mateo dum lia vizito ?
6. Se vi estus Mateo, kion vi dirus al li, indiano, pri via kulturo ?
7. Kiu alia gasto venis al la tendumejo ?
8. Shi devis foriri frue, sed kion shi povus eble diri pri tiu vespero ? Rakontu al via amiko au najbaro kvazau vi estus Annabelle.
9. Kiu fotis por la evento ?
10. Se vi povus mem foti tiun vesperon, diru la tri plej gravajn partojn kiujn vi fotus, kaj klarigi pro kio ghuste tiujn tri vi surfilmigos.

Aucun commentaire: