dimanche 5 avril 2009

KOMENT' 2

On pouvait lire dans

LA CHRONIQUE AGORA, France

"(...) Et il ne faut pas oublier un autre facteur qui pèse sur le billet vert : "la Chine veut échapper au dollar et a demandé au FMI de réfléchir à une supradevise" "Mais cet esperanto monétaire aurait le même succès que l'esperanto linguistique : nul. (...)"

J'ai réagi de la manière suivante:

En rapport avec l'article de F. Garteiser "Un investisseur averti en vaut deux"


Vous déclarez que l'espéranto a un effet NUL, vous êtes très mal informée. L'espéranto se développe sans aucune aide étatique. Wikipedia en espéranto compte plus de 110 000 articles. Chaque jour, il y a des colloques, des congrès, des rencontres. Il y a une littérature abondante, littérature originale et littérature traduite. Avant de lancer des phrases sans fondement, une journaliste devrait s'informer en faisant une enquête... Veuillez noter la grande différence entre l'Euro et l'Espéranto: l'Euro a remplacé les autres monnaies. L'Espéranto respecte les langues locales et a été créé pour permettre des contacts interculturels sur une base neutre et démocratique.

Mireille Grosjean En principe: Les Brenets, Suisse
Mireille Grosjean (en franca lingvo)
Mirejo (en esperanto)
Mire (en korea lingvo)
Mir (en rusa lingvo)
Mireeyu (en japana lingvo)
mirejo.blogspot.com
skajpe: mirejo1
fr: A TRAVERS LE MONDE PARL'ESPERANTO
eo: TRA LA MONDO PER ESPERANTO
jp: SEKAIGO DE SEKAIJU Esperanto (エスペラント) = SEKAIGO (世界語)

Aperis en Agora Kroniko (Francio)

« Oni ne devas forgesi alian faktoron, kiu pezas sur la verda monbileto : Ĉinio volas eskapi for de la usona dolaro kaj petas la Internacian Monan Fonduson (FMI) organizi supran valuton. Sed tiu valuto simila al mona esperanto havus la saman sukceson kiel la lingvo esperanto : Nulo. »

Mi reagis jene :

En rilato kun la artikolo de F. Garteiser « Investisto informita valoras same multe kiel du » (laŭ franca proverbo)

Vi asertas, ke Esperanto havas nulan efikon. Vi estas tre malbone informita. Esperanto disvolviĝas sen iu ŝtata helpo. Wikipedia en Esperanto havas pli ol 110 000 artikolojn. Okazas ĉiutage renkontiĝoj, kongresoj, kolokvoj. Ekzistas abunda literaturo, tradukita kaj originala.

Antaŭ ol esprimi iujn senbazajn frazojn pri iu temo, ĵurnalisto devus informiĝi farante enketon.

Bonvolu atente legi pri la granda diferenco inter Euro kaj Esperanto: la valuto Euro malaperigis la antaŭajn valutojn. Esperanto respektas ĉiujn regionajn lingvojn kaj estis kreita por ebligi interkulturajn kontaktojn en plena neŭtraleco kaj demokratio.

Mireille Grosjean. Les Brenets, Svislando, tamen TRA LA MONDO PER ESPERANTO

Aucun commentaire: