lundi 15 décembre 2008

AÛTUNO

L'AUTOMNE

L'automne touche à sa fin. Les feuilles sont au sol. Chaque propriétaire nettoie la portion de la rue devant chez lui. Les couleurs ont été superbes, mais c'est très différent de l'automne québécois: au Québec l'ensemble de la forêt est rouge et jaune; ici, il y a un bel arbre coloré par-ci, un autre par là, parmi des cônifères verts. Je ne peux pas dire où va ma préférence. Les deux sont très très impressionnants.
AÙTUNO

La aùtuno alvenas al sia fino. La folioj kushas surtere. Chiu domposedanto balaas la parton de la strato antaù sia pordo. La koloroj estis belegaj, sed estas tre malsame kompare kun la kebeka aùtuno. En Kebekio la tuto de la arbaro estas rugha kaj flava; chi tie staras ie bela arbo, aliloke alia, inter la pinglarboj verdaj. Mi ne povas diri tion, kion mi preferas. Ambaù estas ege impresaj.
Les Japonais s'étonnent: il n'y a pas eu de typhons cette année. D'habitude, ils surviennent entre le 20 août et le 10 octobre...

Japanoj miras: ne venis tajfunoj dum tiu chi jaro. Kutime ili venas inter la 20a de aùgusto kaj la 10 de oktobro....1 commentaire:

Anonyme a dit…

Certe ni sc´ivole observas viajn audacajn aventurojn . Ni estimas vian entreprenemon kaj g´ojas vidi, ke vi povas uzi la eblecon rigardi la mondon, precipe iom koni kaj vivi en fremdaj kulturoj estu ege interesaj travivaj´oj. Inter alie ni legis pri via profesia vizito en Benino (Litova Stelo), kaj pri via trapaso de la tridek-oka paralelo en Koreio (Monato). En vi blogo vi lerte akcentas la kuriozajn kaj amuzajn aferojn. Do, ni pensas, ke la ago en nia movado ankau estas por vi amuza. Kompreneble post tiel multe da veturado vi bezonos trankvilan semajnon c´e ni .
viaj svedaj amikoj