dimanche 1 février 2009

LISBOA - VLADIVOSTOK

LISBOA - VLADIVOSTOK

On peut relier ces deux villes à pied. On passe alors d’Europe en Asie. Où se trouve la limite entre ces deux continents qui ne font qu’une seule pièce ??
Une réponse va surgir tout de suite : l’Oural ! Oui, bien sûr. Mais le travail n’est pas terminé. Regardez un peu plus au sud.
Istanbul ! La ville est située sur les deux continents. Le bébé sera européen ou asiatique selon que sa mère choisira une clinique à Istanbul ou à Usküdar pour accoucher. La Turquie comme la Russie a une partie européenne et une partie asiatique. Mais vous n’êtes pas au bout de vos peines ! Réfléchissez un peu.
Voyez-vous la mer Noire ? Voyez-vous la mer Caspienne ? A l’ouest de la mer Noire, nous venons d’étudier la situation d’Istanbul. Au nord de la mer Caspienne, il y a l’Oural que nous venons de mentionner. Qu’y a-t-il entre ces deux mers ? Le Caucase ! Est-il en Europe ou en Asie ?
Prenez la petite encyclopédie de « Monato » et vous y trouverez tous les pays du monde avec beaucoup de données à leur sujet, et entre autres la liste des organisations internationales auxquels ils appartiennent. Là, vous pourrez découvrir que l’Arménie fait partie du Conseil de l’Europe, tout comme la Géorgie et l’Azerbedjan. Voilà notre problème enfin résolu. Non !
Lors du congrès mondial d’Espéranto à Rotterdam en 2008, j’ai pris part à la séance de la commission pour l’Asie de l’Association Universelle d’Espéranto (UEA). J’ai posé la question de l’étendue de l’Asie. Nous sommes arrivés à la question de ces trois Etats caucasiens. A ce moment-là, une dame arménienne s’est levée et a dit : « L’Arménie est là, nous sommes en Asie ! » Ces trois pays peuvent tout à fait être à la fois en Europe et en Asie à mon avis. Qu’en pensez-vous ? Quand pensez-vous ?Oni povas iri piede de Lisbono (Portugalio) al Vladivostoko (Rusio). Tiam oni iras de Eŭropo al Azio. Kie ekzakte estas la limo inter tiuj du kontinentoj, kiuj fakte estas unu sola terpeco ?
Respondo tuj venas : Uralo ! Jes, certe. Sed la laboro ne ĉie tie finiĝas ! Bonvolu iom plu studi la mapon !
Istanbulo ! La turka urbo situas sur ambaŭ kontinentoj. La bebo naskiĝas eŭropano aŭ aziano laŭ la elektita kliniko de la patrino por la nasko. Turkio same kiel Rusio havas parton eŭropan kaj parton azian. Sed viaj klopodoj ne ankoraŭ finiĝis !
Ĉu vi vidas la Nigran Maron ? Ĉu vi vidas la Kaspian Maron ? Okcidente de la Nigra Maro estas Istanbulo, ni ĵus parolis pri tiu urbo. Norde de la Kaspia Maro estas Uralo, montaro, kiun ni menciis. Kio staras inter tiuj du maroj ? Kaŭkazo ! Ĉu tiu montaro apartenas al Eŭropo aŭ al Azio ?
Bonvolu konsulti la enciklopedieton de « Monato » kaj vi trovos tie ĉiujn landojn de la Tero kun multaj informoj pri ili, inter aliaj mencio de la internaciaj organizoj, al kiuj ili apartenas. Tie vi legos, ke Armenio, Kartvelio kaj Azerbejĝano apartenas al Konsilio de Eŭropo. Jen la solvo. Ne !
Dum Universala Kongreso de Esperanto en Roterdamo en 2008 mi partoprenis la kunsidon de la Azia Komisiono de UEA. Mi starigis la demandon pri la limo inter Azio kaj Eŭropo. Ni finfine alvenis al mencio de tiuj tri kaŭkazaj ŝtatoj. Tiam virino el Armenio stariĝis kaj laŭte diris : « Armenio estas ĉi tie ! Ni apartenas al Azio ! »
Laŭ mi tiuj tri ŝtatoj tre bone povas aparteni kaj al Azio kaj al Eŭropo. Kion vi pensas pri tio ?


1 commentaire:

ĵeromo a dit…

nu, per precizaj vortoj eŭropo kaj azio estas ne kontinentoj ĉirkaŭataj de maroj, sed mondpartoj. vi do pravas: oni povas ilin difini laŭvole.

ludo eĉ pli amuza estas la demando "kie estas okcidento?". mi de jaroj demandas diversdevenajn homojn, kaj ĉiam miras pri la malakordaj respondoj.