mercredi 4 février 2009

SETSUBUN A / EN AYABE

AYABE est une petite ville à une heure de train de Kyoto. Elle abrite un grand temple de l’église Oomoto.

AYABE estas malgranda urbo je unuhora trajnveturado de Kyoto. Ĝi gastigas grandan templon de la eklezio Oomoto.

SETSUBUN est une fête shintoïste en relation avec une idée de purification et de pardon des péchés. 2, 3 et 4 février.

SETSUBUN estas ŝintoisma festo, kiu rilatas al purigado kaj pardono de pekoj. 2an, 3an kaj 4an de februaro.

Bien sûr, pendant le service religieux, on ne pouvait pas photographier. Dommage. Il y avait des dizaines de prêtres en grand costume, des femmes qui jouaient du koto, des offrandes de fruits, de légumes, de poissons, de riz. La cinquième guide spirituelle participait.

Kompreneble oni ne rajtis foti dum la diservo. Bedaŭrinde. Estis dekoj da pastroj en ceremonia vestaĵo, virinoj ludantaj koto-n, donaco de fruktoj, legomoj, fiŝoj, rizo. La kvina gvidantino partoprenis.


1 commentaire:

Anonyme a dit…

SETSUBUN estas por ne nur sintoismo. Ĝi okazas en ankaŭ budhismaj temploj. La signifo de literoj ĉinaj de SETSUBUN(節分) estas la disforkiĝpunkto de la sezono. Tial ĝi vere okazas 4 foje en 1 jaro, en la limoj de sezono . Sed nuntempe nur okazas nur 1 foje SETSUBUN, kiu estas la limo inter la vintro kaj la printempo. En la malnova kalendaro, vintro finiĝas ĝis 3a de februaro, kaj komenciĝas printempo ekde 4a. Tial SETSUBUN okazas en 3a de februaro.