samedi 21 février 2009

TUNNEL / TUNELO


Mon train était le Super Hakucho n° 1, départ de Aomori à 11:19.
Mia trajno estis Super Hakucho n° 1, ekveturo el Aomori je 11:19.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tunnel_du_Seikan

http://eo.wikipedia.org/wiki/Seikan_Tunelo

Fr : tunnel
Eo : tunelo
Jp : tonneru, zuido

Entre Honshu et Hokkaido, il y a le détroit de Tsugaru.
Inter Honshu kaj Hokkaido estas la markolo Tsugaru.

Le tunnel du Seikan au Nord du Japon est actuellement le plus long tunnel du monde avec 53,850 km. Le tunnel de base du Gotthard en Suisse mesure 57 km et sera ouvert dans quelques années (les avis divergent sur la date d’ouverture). Il va donc détrôner le tunnel du Seikan. Dans les deux cas, il s’agit d’un tunnel ferroviaire.

La Seikan tunelo en la Nordo de Japanio estas nuntempe la plej longa tunelo en la mondo kun 53,850 km. La baza tunelo de Gotardo en Svislando havas 57 km kaj estos malfermota post kelkaj jaroj (ekzistas malsamaj indikoj pri la malfermo) . Tiu ĉi svisa tunelo forigos la Seikan tunelon el ĝia unua vico. En ambaŭ kazoj temas pri fervoja tunelo.

La photo montre un panneau informatif fixé à tous les sièges du train qui traverse le tunnel. Ce panneau comporte une invraisemblance, à deux endroits la même. Laquelle ? Réponse dans un chapitre ultérieur de mon blog !

La foto montras informilon, kiu staras ĉe ĉiu seĝo en la trajno, kiu trairas la tunelon. Tiu informilo enhavas malĝustan, maleblan indikon, en du lokoj la saman. Kiun ? Respondo venos en posta ĉapitro de mia blogo !

1 commentaire:

Benno a dit…

Nu, la markolo aspektas pli kiel montara lago sur tiu ŝildo. Kaj ŝajnas ke kontraŭe al la Gotharda tunelo, ĉi-tie oni sukcesis/kuraĝis konstrui la "Porta Alpina" ĉe la loko Tappi. Interese!

Amike salutas,
Benno