vendredi 20 mars 2009

BUDO

Ce terme japonais veut dire tous les arts martiaux.
Tiu japana termino signifas ĉiujn luktartojn.

JUDO
KARATE
AIKIDO
KENDO
KYUDO
IAIDO

En ce qui me concerne, j’ai pratiqué l’aikido pendant 15 ans, de 1982 à 1998, sous la direction de Maître Ikeda, en Suisse. C’est par cet entraînement qu’a eu lieu mon premier contact avec la culture japonaise.


Pri mi : mi praktikis aikido-n dum 15 jaroj, de 1982 al 1998, sub la gvidado de Majstro Ikeda, en Svislando. Pere de tiu trejnado mi havis mian unuan kontakton kun la japana kulturo.

En ce moment, un autre art martial fait la une des journaux : le SUMO. Un championnat a lieu à Oosaka. Le champion est appelé yokozuna et on le pare d’une corde sacrée nommée shimenawa. Le sumo est lié à la religion shinto, il suffit de regarder la tenue de l’arbitre pour s’en convaincre.


Nuntempe alia luktarto staras komence de la ĵurnaloj : SUMO. Ĉampionado okazas en Oosaka. La ĉampiono nomiĝas yokozuna kaj oni ornamas lin per ŝnuro nomita shimenawa. Sumo ligiĝas al religio shinto, sufiĉas vidi la vestojn de la juĝisto por konvinkiĝi pri tio.


Aucun commentaire: