mardi 10 mars 2009

BURAKU

Il s’agit d’une classe sociale de gens discriminés, relégués à des professions dites inférieures comme boucher, travailleur du cuir, bourreau. Leur domaine était le sang, la viande, les cadavres, les ordures.

Temas pri socia tavolo el diskriminaciitaj homoj. Ili ĉefe okupiĝis kaj okupiĝas pri tiel nomataj subaj profesioj kiel viandvendisto, ledaĵisto, mortigisto. Ilia kampo estis sango, viando, kadavroj, rubaĵoj.

Dans cette petite maison bleue, un bienfaiteur a lancé une banque pour le petit crédit pour aider les « buraku » à s’en sortir en lançant une petite entreprise. Actuellement, c’est un petit musée. Les 5 premières photos ont été faites dans le musée. Les cinq photos suivantes montrent le quartier, situé tout près de la gare de Kyoto.

En tiu blua domo homamanto ekfaris bankon por malgranda kredito por helpi al « buraku ». Tieli ili povis eliri el sia suba statuso kaj komenci malgrandan kompanion. Nuntempe tiu domo estas muzeeto. La 5 unuaj fotoj estis faritaj en tiu muzeo. La 5 sekvaj fotoj montras la kvartalon, kiu situas proksime de la stacidomo de Kyoto.

Des organisations de soutien aux « buraku » ont obtenu des droits pour eux, les mêmes droits que pour les Japonais. C’est la théorie… Mais les « buraku » coréens ne les ont pas obtenus. Ils vivent une double discrimination.

Organizaĵoj subtenantaj « buraku » obtenis rajtojn por ili, samajn rajtojn kiel Japanoj. Tio estas teorio… Sed koredevenaj « buraku » ne obtenis tiujn rajtojn. Ili estas do en duobla diskriminacio.
Aucun commentaire: