vendredi 20 mars 2009

DO


Fr : la voie
Eo : la vojo
Jp : do, michi

DO

道 


Sur le chemin, on avance, on progresse, on explore, on apprend, on approfondit.
On n’atteint jamais le but.
C’est l’effort d’une vie entière.

Sur la vojo oni antaŭeniras, oni progresas, oni eksploras, oni lernas, oni enprofundiĝas.
Oni neniam atingas la celon.
Temas pri klopodo de tuta vivo.

Sur mon parcours :

Enseignement des langues
Echanges éducatifs interculturels

Début de la pratique de l'aikido
Découverte et apprentissage de l’Espéranto
Enquête sur l’existence d’une formation de médiateurs en Suisse au niveau politique
Enseignement de l’Instruction civique
Enseignement de la résolution des conflits
Formation à « Ecole Instrument de Paix »
Formation à la Communication non-violente
Fondation de l’Association Suisse des Educateurs à la Paix

Rédaction d'un Curriculum complet sur l'éducation à la Paix
Contacts avec les pacifistes japonais
Fondation de Alvoko al Mondpaco AMO

Je vois tout le travail qui est devant moi.
J’ai la volonté et la motivation.
Aurai-je la force et l’efficacité ?


Sur mia vivpado :

Instruado de lingvoj
Edukaj interŝanĝoj interkulturaj
Komenco de praktikado de aikido

Malkovro kaj lernado de Esperanto
Enketo pri ekzisto de lertigado de pacperantoj en Svislando je politika nivelo.
Instruado de civitaneco
Instruado de konfliktosolvado
Lertigado ĉe „Lernejo ilo al la Paco“
Lertigado pri Senperforta Komunikado
Fondo de Svisa Asocio de Edukistoj al la Paco

Verkado de kompleta instruprogramo pri Pacedukado
Kontaktoj kun japanaj pacbatalantoj
Fondo de Alvoko al Mondpaco AMO

Mi vidas la laboron, kiu atendas min.
Mi havas volon kaj motivigon.
Ĉu mi havos forton kaj efikecon ?
Aucun commentaire: