mardi 31 mars 2009

MIYAZAWA KENJI

C'est un poète japonais célèbre (1896-1933) qui a appris l'espéranto et a écrit en espéranto.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Kenji_Miyazawa

Temas pri fama japana poeto, kiu lernis Esperanton kaj verkis en Esperanto.

http://eo.wikipedia.org/wiki/Miyazawa_Kenji

Aucun commentaire: