samedi 7 mars 2009

INDIGO

JOURNEE MERVEILLEUSE A TOKUSHIMA AVEC HARUYO!!!
MIRINDA TAGO EN TOKUSHIMA KUN HARUYO!!!

QUATRIEME EPISODE: VISITE A LA TEINTURERIE
KVARA EPIZODO: VIZITO AL TINKTUREJO
.

Texte original en Espéranto de Haruyo. Trad vers le français de Mir.
Teksto de Haruyo, trad francen de Mir.

Fr : indigo
Eo : indigo
Jp : ai

ai = indigo
yakata = maison = domo
no = indication d'appartenance = indiko pri aparteno
Photo ci-dessus : des feuilles d’indigo dans des sacs de paille. Tout est traditionnel, superbe. Photo ci-dessous : je vous montre l’ensemble, le foutoir où tout cela est déposé, avec en prime des chars de festival en plein milieu des cuvettes en plastique etc… Comme quoi une photo n’est jamais innocente !!

Ĉi supra foto : indigofolioj en pajlosakoj. Ĉio estas tradicia kaj belega. Ĉi suba foto : Mi montras al vi la tuton, la bordelon, kie ĉio tio estas deponita, kun plie festivalaj ĉaroj meze de plastaj kuvoj, ktp… Tio montras, ke foto neniam estas neŭtrala !!

Idéogrammes: Ideogramoj
A gauche: mizu = eau = akvo

A droite: ai = indigo

Indigotier en fleurs.
Indigoarbo floranta
Le produit le plus fameux de Tokushima est la teinture d’indigo.
La plej fama produktaĵo en Tokushima estas indiga tinkturo.

Il s’agit de la plus belle teinture de tout le Japon et de la teinture de la meilleure qualité.
La indigotinkturo estas la plej bela kaj altklasa el tuta Japanio.


Voici les principales qualités de la teinture d’indigo :
Jen la ĉefaj ecoj de indigotinkturo :

Le bleu ne pâlit pas.
Beaucoup de petites bêtes parasites n’aiment pas l’indigo.
Les serpents non plus n’aiment pas l’indigo.
Le bleu de l’indigo a la propriété de guérir les dartres.
Le vêtement teint à l’indigo est chaud en hiver et léger en été.
Plus le vêtement vieillit, plus il devient beau.

*La bluo estas neheliĝema
*Multaj insektaĉoj ne ŝatas indigon.
*Serpentoj ankaŭ ne ŝatas ĝin.
*La bluo havas tian efikon , ke ĝi kuracas dartrojn.
*La vestaĵo, kiu estas kolorata per indigotinkturo estas varma en vintro kaj malvarmeta en somero.
*La indigo estas ju pli malnova despli bona kaj bela.

Quand le Japon a importé de l’indigo artificiel d’Allemagne en 1880, l’indigo de Tokushima a vu sa prospérité flancher. Mais l’indigo japonais est le meilleur, n’est-ce pas ??
Kiam Japanio importis artefaritan indigon de Germanio en 1880, Tokushima indigo malprosperiĝis. Sed japana indigo superas multe ĉu ne?

Beaucoup de samourais portaient un kimono teint à l’indigo de Tokushima sous leur cuirasse « joroi ».
Multaj samurajoj surhavis kimonon , kiu estis kolorita per Tokushima indigo sub sia kiraso “joroi”.

L’indigo a apporté la prospérité à la ville de Tokushima.
Indigo de Tokusima alportis riĉecon al Tokushima.

Aucun commentaire: